Comisioane si taxe

Bursa Bucuresti Burse Europa (plus UK), SUA, Canada Alte piete

Comisionul de tranzactionare pentru tranzactiile in lei este exprimat ca procent care se aplica la valoarea tranzactiei, avand o valoare minima de 1,9 lei/ordin executat (integral sau partial). In cazul ordinelor executate prin mai multe tranzactii, comisionul minim este aplicat o singura data pe ordin.
TradeVille nu percepe abonament lunar sau taxa de inactivitate. 

La deschiderea fiecarui cont de tranzactionare actiuni este necesara depunerea unei sume minime de bani. Aceasta suma va apartine si poate fi folosita imediat pentru cumpararea de instrumente financiare (actiuni, obligatiuni, produse structurate, unitati de fond, etc.).

Bursa de Valori Bucuresti (cont StartradeRO)

Max(Rulaj mediu lunar pe ultimele 3 luni
sau Valoare portofoliu
Comision standard* Comision minim pe ordin executat
(integral sau partial)
Comision intra-day
< 300.000 RON 0,65%

1,9 lei
0,33%
300.000 - 700.000 RON 0,5% 0,25%
700.000 - 1.500.000 RON 0,4% 0,25%
> 1.500.000 RON 0,3% 0,25%
Suma minima pentru deschiderea de cont StartradeRO este de 500 EUR, sau echivalentul in ron al acesteia

*Comisionul se aplica la valoarea trazactiei iar nivelul lui se stabileste la sfarsitul lunii curente, pentru luna care urmeaza, in functie de criteriul cel mai avantajos pentru client dintre cele doua de mai jos. La stabilirea comisioanelor de tranzactionare, se cumuleaza rulajele medii pe ultimele 3 luni/valoarea portofoliilor tuturor conturilor pe care un client este imputernicit.

  • Rulaj mediu lunar pe ultimele 3 luni = [rulaj StartradeRO(3luni)+rulaj StartradeINTL(3luni)]/3
  • Valoare portofoliu = [valoarea totala a portofoliului StartradeRO + valoarea totala a portofoliului StartradeINTL] la sfarsitul lunii in care se face calculul

Nota: La prima depunere de bani/primul transfer de portofoliu de la Depozitar/alt intermediar, comisionul aplicabil tine cont de valoarea investitiei initiale care devine Valoare portofoliu.

Valoarea comisionului de tranzactionare perceput de S.S.I.F. TradeVille S.A. pentru cont asistat, pentru tranzactionarea instrumentelor financiare pe piata reglementata B.V.B si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT operate de B.V.B., este o valoare procentuala fixa.

Tranzactiile intra-day facute pe contul StartradeRO (cumparari si vanzari de volume egale ale actiunilor aceluiasi emitent, in aceeasi zi) vor fi comisionate la jumatate din valoarea comisionului dvs. standard, dar nu mai putin de 0.25%. Ajustarea se va face la sfarsitul fiecarei zile. Acesta nu se aplica tranzactiilor cu obligatiuni, titluri de stat si ETF BET TradeVille.

Clientii Tradeville beneficiaza de comision promotional de 0,25% la tranzactionarea ETF BET Patria Tradeville, avand o valoare minima de 1.9 lei/ordin executat (integral sau partial).

Pentru intelegerea completa a regimului de taxe si comisioane aplicabil, va rugam sa parcurgeti cea mai recenta Anexa de comisioane si taxe StartradeRO notificata in platforma sau anexata contractului dvs.

Obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti (cont StartradeRO)

Prin exceptie de la comisioanele mentionate anterior, comisionul de tranzactionare pentru tranzactiile in lei cu obligatiuni este de 0,2% din valoarea tranzactiei, respectiv de 0,1% pentru tranzactiile cu obligatiuni de stat, avand o valoare minima de 1,9 lei/ordin executat (integral sau partial). In cazul ordinelor executate prin mai multe tranzactii, comisionul minim este aplicat o singura data pe ordin.

In cazul tranzactiilor efectuate in moneda EUR, valoarea minima a comisionului de tranzactionare este de 1,9 EUR/ordin executat (integral sau partial), restul clauzelor de mai sus aplicandu-se corespunzator, funcție de tipul de instrument tranzactionat.

Alte mentiuni

Taxa ASF aplicata asupra tranzactiilor de cumparare

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile A.S.F. republicat, societatile de servicii de investitii financiare care tranzactioneaza pe piata de capital au obligatia ca, pe baza rapoartelor zilnice de tranzactionare emise de B.V.B., sa retina din contul clientului cumparator o cota aplicata la valoarea tranzactiilor de cumparare de instrumente financiare. In prezent, pentru cumpararea de instrumente financiare -actiuni- taxa ASF este de 0,06%, pentru obligatiuni taxa ASF este de 0,02%, pentru tranzactiile cu instrumente financiare de tip ETF este de 0,04%, iar pentru titlurile de stat este 0%.

Mentionam ca, in calitate de intermediar, TradeVille colecteaza aceasta taxa de la fiecare cumparator si o vireaza in contul ASF.

TradeVille NU percepe taxa pentru incasarea dividendelor. 

Depozitarul Central poate percepe o taxa de 2 RON/ eveniment, in functie de decizia emitentului.

Taxe de transfer actiuni/bani/modificari date personale

TradeVille percepe numai taxele Depozitarului Central aplicabile in cazul operatiunilor de registru si de procesare evenimente corporative. Nivelul acestor taxe poate fi consultat in sectiunea Tarife la https://www.roclear.ro/CadruJuridic/Reglementari.. Orice modificare a tarifelor si comisioanelor Depozitarului Central duce implicit la modificarea taxelor percepute de TradeVille.
TradeVille nu percepe taxa in cazul depunerilor sau la transferuri de LEI efectuate prin ordin de plata.
Taxele percepute de bancile partenere și de eventualele banci corespondente implicate in transfer, pentru transferurile in alte valute decat LEI, sunt suportate de client

Burse din Europa (inclusiv UK), USA si Canada (cont StartradeINTL)

Comisioanele pentru tranzactiile pe bursa din SUA sunt urmatoarele:

 • 0.02 EUR pe actiune, dar nu mai mult de 2% din valoarea tranzactiei, pentru rulaj lunar (0-20,000 EUR), dar nu mai putin de 3 EUR;
 • 0.015 EUR pe actiune, dar nu mai mult de 2% din valoarea tranzactiei, pentru rulaj lunar (20,001 EUR – 100,000 EUR), dar nu mai putin de 2 EUR;
 • 0.01 EUR pe actiune, dar nu mai mult de 2% din valoarea tranzactiei, pentru rulaj lunar peste 100,000 EUR, dar nu mai putin de 2 EUR;

Pentru intelegerea completa a regimului de taxe si comisioane aplicabil, va rugam sa parcurgeti cea mai recenta Anexa de comisioane si taxe StartradeINTL notificata in platforma sau anexata contractului dvs.


Comisionul de tranzactionare este cel pe care TradeVille il retine pe fiecare tranzactie in parte (vanzare sau cumparare) in timp real de 0,4% minim 7 EUR/tranzactie (exceptii: Canada si Austria cu 15 eur/tranzactie , Polonia, Suedia, Portugalia, Irlanda cu 10 eur/tranzactie, SUA conform prevederilor de mai sus).

Piata Comision Comision VIP Comision Minim
Germania 0.40% 0.32% 7 EUR
Franta* 0.40% 0.32%7 EUR
Belgia 0.40% 0.32%7 EUR
Italia* 0.40% 0.32% 7 EUR
Luxemburg 0.40% 0.32%7 EUR
Olanda 0.40% 0.32%7 EUR
Spania* 0.40% 0.32%7 EUR
Irlanda** 0.40% 0.32%10 EUR
Portugalia 0.40% 0.32%10 EUR
Polonia 0.40% 0.32%10 EUR
Austria 0.40% 0.32%15 EUR
Suedia 0.40% 0.32%10 EUR
Marea Britanie** 0.40% 0.32%7 EUR
Canada 0.40% 0.32%15 EUR
Suma minima pentru deschiderea de cont Startrade INTL este de 500EUR (sau echivalent in moneda de decontare la cursul oficial)

* In cazul actiunilor listate pe pietele din Franta, Italia si Spania se retine o taxa suplimentara de 0.3% (pentru Franta), de 0.1% (pentru Italia), respectiv de 0.2% (pentru Spania, incepand cu 16.01.2021), taxa aplicata la valoarea tranzactiilor de cumparare. 
** In cazul actiunilor listate pe piata din Marea Britanie si Irlanda se va retine o taxa suplimentara, de 0.5% pentru Marea Britanie, aplicata la valoarea tranzactiilor de cumparare, respectiv 1% in cazul Irlandei.

Comisionul de custodie

Comisionul de custodie este de 0.08% pe an, calculat si platit lunar (0.0067%/luna), incepand cu prima zi calendaristica a lunii urmatoare celei in care a fost deschis contul de tranzactionare INTL. Baza de calcul pentru determinarea comisionului de custodie o reprezinta valoarea portofoliului de instrumente financiare al Clientului din prima zi calendaristica a lunii pentru care se datoreaza comisionul. Nu se datoreaza comision de custodie pe perioada in care contul Clientului este supus unui ordin de sechestru/poprire. Perceperea comisionului de custodie se va relua incepand cu ziua imediat urmatoare ridicarii sechestrului/popririi. Retinerea comisionului de custodie va fi facuta in mod automat de catre Tradeville, pana in data de 10 a lunii pentru care se datoreaza comisionul, clientul fiind obligat sa asigure disponibilul corespunzator, in contul de tranzactionare, pe fiecare valuta in parte.

Mentiuni pentru transferul de bani

S.S.I.F. Tradeville S.A. poate percepe un comision de 0,08% din suma alimentata sau retrasa in/din contul de tranzactionare StartradeINTL. Pentru suma alimentata sau retrasă in/din contul de tranzactionare StartradeINTL deschis in EURO, comisionul perceput este 0%. Retinerea comisionului de 0,08% din suma retrasa de client din contul de tranzactionare se realizeaza prin deducerea (retinerea) acestuia din suma solicitata.

Cursul de schimb evidentiat de S.S.I.F. Tradeville S.A. pentru sumele depuse de clienti in conturi de tranzactionare pe piete externe este cursul practicat de banca/institutia de credit partenera a Tradeville, prin care se face operatiunea de schimb valutar.

Comision alimentari/retrageri Revolut /Transferwise/ Orange Money/ MoneyCorp

In cazul alimentarilor/retragerilor din/in Revolut /Transferwise/ Orange Money/ MoneyCorp, taxele si comisioanele bancare sunt suportate de catre client. In cazul retragerilor in valuta in conturile bancare ale clientilor, Tradeville va retine de la client taxele si comisioanele percepute de banca.

Alte piete internationale

 • Daca doresti sa tranzactionezi actiuni listate la alte burse, poti face acest lucru prin intermediul CFD-urilor (Contract for Difference) - instrumente derivate avand ca suport actiuni, dar si alte active.
 • TradeVille iti ofera acces la peste 10.000 de instrumente prin intermediul derivatelor CFD cu activ suport valute, actiuni, indici si marfuri.
 • Vezi mai multe detalii despre CFD-uri pe pagina tranzactionare CFD-uri
 • Comisioanele aferente CFD-urilor pe actiuni pot fi accesate in sectiunea Specificatii si comisioane CFD

Impozitul pe castig in cazul persoanelor fizice

Obligatiile fiscale aferente activitatii investitionale se stabilesc pe baza Codului fiscal in vigoare (Legea nr. 227/2015). In eventualitatea in care acestea sunt modificate ulterior se vor aplica prevederile valabile la data respectiva.
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, persoanele fizice au obligatia de a determina castigul net anual / pierderea neta anuala si de a depune la organul fiscal competent declaratia privind venitul realizat.
Tradeville va pune la dispozitia clientilor sai documentele justificative necesare in acest sens, conform normelor legale aplicabile la momentul respectiv.
In cazul persoanelor juridice nu exista un impozit specific pe castigul din operatiuni pe piata de capital. Acesta intra in determinarea bazei impozabile.


Tradeville SA furnizeaza clientilor sau clientilor potentiali, in format electronic, toate informatiile cerute a fi transmise de Legea nr. 126/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazului in care clientul de retail sau potentialul client de retail solicita sa primeasca informatiile pe suport hartie, caz in care informatiile respective se vor furniza pe suport hartie, in mod gratuit*.

*Documentele se pot ridica de la sediul Tradeville SA sau pot fi trimise prin curier, cu contravaloarea transportului acoperita de client.

Buna, sunt TreVi . Spune-mi te rog cu ce informatii iti pot fi de folos.

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: [email protected]
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)