RSI - Relative Strength Index

RSI este un oscilator foarte popular conceput de J. Welles Wilder a cãrui valoare poate varia între 0 si 100.

Interpretare RSI

Indicarea conditiilor de supracumpãrare si supravânzare

O piatã caracterizatã prin cumpãrãri sau vânzãri excesive este una în care preturile au crescut sau scãzut prea mult si de aceea este foarte posibil sa asistam la o modificare a trendului.

Daca RSI este mai mare decât 70, atunci se considerã cã piata este supracumpãratã, iar o valoare a RSI sub 30 indicã faptul cã piata este supravândutã. De asemenea 80 si 20 pot fi folosite pentru a indica nivele de de supravânzare si supracumpãrare.
Semnalele de supravânzare si supracumpãrare sunt mai sigure într-o piatã cu volatilitate redusã. Dacã piata este volatilã, atunci semnalele în directia tendintei sunt cele cu probabilitatea cea mai mare de confirmare.

Identificarea oscilatiilor nereusite

O oscilatie nereusitã (“failure swing”) are loc, de exemplu, dacã RSI înregistreazã un nivel maxim, peste 70, apoi scade pânã la o anumitã valoare minima, înainte de a reveni pentru a forma un al doilea maxim. Dacã al doilea nivel maxim nu reuseste sã-l depãseascã pe primul înainte ca indicatorul sã îsi inverseze sensul, coborând sub nivelul minim format între cele niveluri maxime, se poate vorbi despre o oscilatie nereusitã.

Generarea semnalelor de cumpãrare si de vânzare

Când RSI atinge un maxim si apoi coboarã, el identificã un top (pret maxim). Când RSI scade si apoi creste înapoi, el identificã un bottom (pret minim).
Daca RSI este peste 70 si operatorii se asteaptã ca piata sã aibã un maxim, atunci revenirea indicelui sub 70 poate fi utilizatã ca un semnal de vânzare. Aceasta este valabilã si pentru minime ale pietei, cumpãrând imediat ce RSI a crescut înapoi peste 30. Aceste semnale au cea mai mare acuratete în piete cu volatilitate scãzutã.
În piete volatile, semnalele cu cea mai mare acuratete vor fi în directia tendintei. De exemplu dacã piata are o tendintã crescãtoare, se recomandã folosirea numai a semnalelor de cumpãrare dupã ce RSI a crescut peste 30 dacã anterior scãzuse sub aceastã valoare. Motivul pentru care doar semnalele în aceeasi directie cu trendul sunt considerate a avea un grad superior de incredere este faptul cã într-o piatã volatilã orice semnal împotriva tendintei va indica mai degrabã o micã retragere fatã de tendinta fundamentalã decât o inversare realã a tendintei.

Indicarea liniilor suport si rezistenta

RSI indicã, uneori mai clar decât preturile, nivelurile de suport si rezistentã.

Indicarea divergentelor “bullish” si “bearish”

Divergenta între RSI si pret indicã diminuarea intensitãtii unei cresteri sau descresteri.
O divergentã descrescãtoare (“bearish”) are loc atunci când preturile cresc tot mai mult, iar RSI esueazã în a atinge noi maxime. Acesta este un semnal de încetinire a tendintei crescãtoare.
O divergentã crescãtoare (“bullish”) are loc atunci când pretul scade tot mai mult, iar RSI nu atinge succesiv nivele din ce in ce mai scazute. Acesta este un semnal cã tendinta descrescãtoare slãbeste în intensitate.
Ca si în cazul altor indicatori, un element important este faptul cã desi divergentele indicã o tendintã în curs de slãbire, ele nu indicã clar faptul cã tendinta s-a inversat.

Grafic RSI

Grafic RSI

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)