On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume este un indicator momentum ce coreleazã volumul cu variatiile preturilor. Concret, valoarea acestui indicator se determinã prin adãugarea volumului zilnic tranzactionat la un volum total cumulat atunci când preturile cresc si scade dacã preturile scad. Preturile luate în analizã sunt cele de închidere.

Acceptiunea pe care se bazeazã analiza indicatorului este aceea cã preturile de închidere aratã dacã volumul total tranzactionat zilnic este unul pe trend crescãtor sau descrescãtor, excluzându-se variatiile intraday.

Ipoteza de baza în analiza OBV este ca variatiile OBV preced variatiile preturilor. O altã presupunere este aceea cã “smart money” pot fi observati intrând pe o actiune în momentul ân care OBV creste.
Dacã preturile actiunilor preced evolutia OBV se poate vorbi despre o “neconfirmare” a ipotezei primare. Aceasta “neconfirmare” poate apãrea la punctele de maxim ale unei piete bullish sau la cele de minim ale unei piete de tip bearish.

 


Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: [email protected]
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)